-> Medewerkers

Medewerkers:

Bruno Stappaerts
Kascommissie

Joeri Vandecan

Website

Erica Jorissen

Kascommissie

Karel Sas

Onderhoud

Inge Pastijn

Fotograaf

Kim Robert

Kascommissie

Lisa Belen

Boekhouding

Luc Hannes

Onderhoud

Staf Geudens

Onderhoud

Activiteitencommissie:

Anita Daems

Danny Daems


Ivan Van Quickenborne

Luc Luyckx


Keukenvrijwilligers:

Brigitte Van Nyen

Mireille Luyckx

Lisette Rameysen

Redactie

Marij Klopping
Redactie

Brigitte Van Nyen


Frans Van Gompel

Leo Dieltjens


Rudi Wouters

Hans Mervis

Tania Robert

Lizette Van de Velde

Redactie

Martine Van Tiggelen

Redactie

Chris Van de Voorde


Harry Van Noten

Lizette Van de Velde


Kim Robert