-> Medewerkers

Medewerkers:

Bruno Stappaerts
Kascommissie

Karel Sas

Onderhoud

Lisa Belen

Boekhouding

Martine Van Tiggelen

Redactie

Activiteitencommissie:

Anita Daems

Danny Daems


Harry Van Noten

Luc Luyckx


Keukenvrijwilligers:

Agnes Renders

Mireille Luyckx

Erica Jorissen

Kascommissie

Kim Oudermans

Fotograaf

Lizette Van de Velde

Redactie

Staf Geudens

Onderhoud

Brigitte Van Nyen


Frans Van Gompel

Leo Dieltjens


Rudi Wouters

Hans Mervis

Tania Robert

Gwen Poels
Fotograaf

Kim Robert

Kascommissie

Marij Klopping
Redactie

Chris Van de Voorde


Guido De Ceuster

Lizette Van de Velde


Willy Druyts

Kim Robert