-> Gehoorzaamheid

Discipline gehoorzaamheid:

Van het prille ontstaan van de vereniging was gehoorzaamheidstraining inherent verbonden met de goede werking van de vereniging. Hoewel we door de jaren heen verscheidene malen van terrein moeten veranderen hebben, zitten we nu honkvast op de huidige terreinen.


Het merendeel van onze leden volgen de gehoorzaamheidstraining. Ten dien behoeve werd de hondschool opgesplitst in 9 klassen. Afhankelijk van de bekwaamheid van de hond kan er overgegaan worden naar een hogere klasse.

Om met een hond te kunnen deelnemen aan de gehoorzaamheidstraining moet u eerst uiteraard lid worden en dient uw hond volledig in orde te zijn met zijn inentingen. Pups moeten de minimum leeftijd van 8 weken bereikt hebben.


Tijdens de eerste puppylessen willen we de geleiders begeleiden in de belangrijke fase van 8 tot 12 weken. Wist je dat deze fase de belangrijkste fase is voor de opvoeding en socialisatie van je pup? Maar hoe begin je daar aan? En wat mag en wat niet? In deze lessen willen we jullie begeleiden om dit op een speelse en belonende manier te doen. Er is ook een theoretische les die jullie gratis mogen bijwonen om de basisprincipes te leren kennen. Eén ding moeten jullie onthouden: a lot of fun en coaching voor jou en je hond!


Daarna kom je in de puppy klas voor de jongste hondjes (tot 4,5 maand), volgend door de lessen voor de oudere pups (4,5-6 maand oud). Hier wordt de basis gelegd voor de verdere loopbaan van gehoorzame hond. De honden leren onder andere komen op bevel, apporteren, socialiteit, volgen aan de leiband, ... .


Is de hond eenmaal 6 maand oud, vloeit hij automatisch door naar de A-klas. De oefeningen die in de puppy klas werden aangeleerd, worden hier verder uitgediept en geperfectioneerd. Honden die de puppyklas niet gevolgd hebben (honden ouder dan 6 maand op moment van toetreding tot de club), vervoegen eveneens deze klasse. Initieel worden deze geleiders even terzijde genomen om de basisbegrippen aan te leren. In deze klasse wordt ook stilaan begonnen met het weigeren van voedsel aangeboden door vreemden.


Om te kunnen overgaan naar een hogere klas, dient de hond te bewijzen dat hij de aangeleerde oefeningen terdege kent. Hiertoe dient er bij elke aanvraag een zgn. overgangsproef afgelegd te worden waarvoor de hond moet slagen met een minimum van 75 %. Deze testen worden tweemaandelijks gehouden.


In de B-klas wordt er reeds op een, voor de hond, zelfstandigere basis gewerkt. Oefeningen als los volgen en het geven van bevelen als zitten, staan en liggen op afstand van de hond onderstrepen dit. Ook de reeds gekende oefeningen worden niet uit het oog verloren en worden waar nodig nog bijgeschaafd. Weerom kan er overgegaan worden naar een hogere klas mits het slagen voor de overgangsproef.


Eenmaal in de C-klas worden de honden en geleiders geconfronteerd met de moeilijkste oefening uit het programma, de plaats. Wat deze oefening zo moeilijk maakt, is het feit dat deze oefening een samenvoeging is van 4 oefeningen tot 1. De uiteindelijke bekroning is het behalen van het brevet gehoorzaamheid. Deze test is een nationale test die door erkende keurmeesters wordt afgenomen. Het afgeleverde attest is het toegangsbewijs tot de volgende klasse(n) van de hondenschool.


Op dit punt aangekomen, dient er een keuze gemaakt te worden welke richting men uit wil met de hond: zuiver recreatief of wedstrijdgericht trainen. Voor elkeen hebben we wat in petto: de recreatieven kunnen rustig trainen en zijn vrij in het uitvoeren van oefeningen en de wedstrijdgerichte mensen trainen oefeningen die in lijn liggen met de uit te voeren oefeningen zoals bepaald in het reglement gehoorzaamheidsprogramma. Zij vormen de debutanten. Hoewel de oefeningen vastliggen, kan er een enorme variatie in aangebracht worden, waardoor deze steeds weer uitdagend zijn voor hond en geleider.


Voor de allerbeste honden bestaat er ook nog de zogenaamde wedstrijd 1 en 2. In deze klassen komt het vooral op de kwaliteiten van de hond aan, vermits de hond veel bevelen zelfstandig, soms op verre afstand van de baas, moet uitvoeren. Voor deze honden zijn er dan ook andere oefeningen aan te leren dan tot dusver aangeleerd. Zo raakt de hond ook nooit uitgekeken op het programma; telkens loert er weer iets anders om de hoek om te leren


Geleiders die in deze laatste 3 klassen trainen, worden geacht deel te nemen aan nationale wedstrijden. Als gerenomeerde club, geven ook wij jaarlijks onze leden en mensen van andere verenigingen de kans zich met elkaar te meten in een wedstrijd.


Het niveau dat onze spelers behalen mag best gezien worden. Zelfs deelname en podiumplaatsen bij het nationaal kampioenschap (de ultieme wedstrijd van het sportjaar - de bekroning op het werk) konden reeds meerdere malen aan het palmares toegevoegd worden. Dit bereik je natuurlijk niet zonder de volledige inzet van hond, geleider en een goede begeleiding door ervaren instructeurs.