Disciplines >

Het hart van onze vereniging is onze hondenschool.


Zoals het woord al aangeeft, is het een school voor honden en laten we vooral ook de baasjes niet vergeten, ook aan hen wordt het een en ander aangeleerd.


Gehoorzaamheid:


In de hondenschool wordt veel nadruk gelegd op het opvoedkundig aspect voor zowel de hond als de geleider. Zo wordt bijvoorbeeld aan de geleider duidelijk gemaakt dat poep op de stoep niet kan en wordt de hond gehoorzaamheid aangeleerd. Een gehoorzame opgevoede hond is immers een must in het straatbeeld van tegenwoordig. De honden leren zich aan te passen aan situaties die in het dagelijks leven kunnen voorkomen. Zo zal er finaal een combinatie (geleider en hond) ontstaan die overal kan komen. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een sociabiliteittest, waarna een attest bekomen kan worden van sociale hond.Voor diegene die dit nog niet genoeg vinden, bestaat de mogelijkheid om de hond verder te vervolmaken en door te stoten tot de wedstrijdklas waarin men, op nationaal niveau, kan deelnemen aan wedstrijden.


Agility:


Naast dit opvoedkundig aspect van de hondenschool, de zogenaamde gehoorzaamheid, is er natuurlijk ook een speels onderdeel van de hondensport dat kan beoefend worden, nl. agility. Deze term is misschien veelzeggend voor een iemand in het vak, maar voor een leek kan dit het best vertaald worden als een hindernissenparcours voor honden (te vergelijken met jumping voor paarden). Het hoeft geen betoog dat er veel dynamisme uitstraalt van deze discipline, die tevens de nodige conditie van de geleider vereist. Ook de conditie van de hond moet prima zijn, zo moet de hond in het gehoorzaamheidsprogramma de overgang van A naar B met succes hebben afgelegd, en minimum 10 maanden oud zijn om te startten bij agility.


Show:


Een derde pijler voor de hondenschool is de showtraining. Tijdens deze trainingsuren wordt de hond van jongsaf aangeleerd hoe hij zich moet gedragen op latere tentoonstellingen. Ervaren mensen leren je hoe je het best je hond kan showen en zien er op toe dat de honden aan alle tentoonstelling-eigen situaties gewend raken.


Hoopers:


Sinds 2021 zijn we ook gestart met hoopers. Hoopers is een leuke, nieuwe en volwaardige hondensport. Deze sport is geschikt voor elke hond en handler, jong en oud kan deelnemen. Aangepaste hindernissen zorgen voor een minimale lichamelijke belasting voor zowel de hond als de handler.