-> Instructeurs

Instructeurs gehoorzaamheid:

Agnes Renders


Dany Daems


Hilde Gemoets


Lizette Van de Velde


Patrick Wouters

Veronique Wouters


Instructeurs agility:

Luc Luyckx

Sonja De Prins


Instructeurs show:

Kathleen De Herdt

Instructeurs hoopers:

Karel Sas

Brigitte Van Nyen


Dany Scheerlinck


Koen Van Loveren


Maria Geerts

Paul Daems

Willy Verhaegen

Ludo Verbeek

Kathleen Van Gompel

Cathy Vos

Guy Proost


Leo Dieltjens

Marij Klopping

Peter Loyens

Martine Van Tiggelen

Leo Dieltjens