Historiek

De Koninklijke Kempische Kynologenclub VZW is gesticht op 28 oktober 1960 onder het voorzitterschap van Jos Peeters.


In den beginne waren er nog niet veel leden, doch dit groeide stelselmatig aan. Zozeer zelfs, dat we in 1964 reeds voor de eerste maal in de annalen van de club een clubmatch organiseerden. Deze clubmatch ging door in het cafe Onafhankelijke te Turnhout. Dit zou nu niet meer denkbaar zijn.


Dat we toen reeds een bruisende, ambitieuze klub waren, bewijst wel het feit dat wij reeds in 1972 een eerste CAC (Certificat d'Aptitude au Championnat) rashondententoonstelling uit de grond stampten. Deze werd gehouden in de hal van de school St. Victor op 19 november 1972.


Op 4 november 1973 was het dan eindelijk zover: de eerste Schaal der Kempen werd boven de doopvont gehouden. Deze heuglijke gebeurtenis vond plaats in Mol. In totaal waren er 348 honden ingeschreven voor deze tentoonstelling.


In '74 - '75 werd de nood aangevoeld om wat meer met de honden te gaan doen en werd de hondenschool als dusdanig opgestart. Weerom werd er gebruik gemaakt van faciliteiten die een school te bieden had. Ditmaal was dit het Sint Jozef College te Turnhout. De trainingen vonden plaats op hun voetbalvelden. Aangezien er toen nog geen sprake was van een kantine, werd er na de training nog vrolijk nagekaart in het nabij gelegen cafe.


De eerste brevetproef, waaraan 16 honden deelnamen, werd voor het eerst in 1978 georganiseerd door de KKK. Dat er toen, in tegenstelling tot nu, nog geen grote kennis van het programma bestond, is wel duidelijk als je weet dat er maar 1 geleider zijn brevet gehoorzaamheid behaalde.


Sindsdien is er wel wat veranderd en hebben wij reeds Belgisch kampioenen onder onze vleugels gehad.


In 1983 werd er gestart met de discipline agility. Begonnen als een verzetje voor de honden, is deze discipline uitgegroeid tot een heuse discipline met veel aanhangers.


Gezien onze roots, kon het niet uitblijven en in 1986 werd er dan ook begonnen met de show-training. Hier leerden de exposanten hoe ze hun hond het beste showden. Het resultaat is er naar: ook in de discipline tentoonstelling kennen wij tal van kampioenen onder onze leden.


Dat er interesse was voor het showen van honden, kunnen we wel afleiden uit het aantal deelnemers voor onze tentoonstelling, door de jaren heen. In 1973 waren er 348 inschrijvingen, in 1982 waren dit er 671, in 1997 waren er dit 1966 en in 1998 zelfs 2103. De laatste jaren is er echter een terugval te constateren. Door de perfecte organisatie en accomodatie van onze tentoonstelling hebben wij gelukkig niet de grote terugval gekend die andere organisaties kenden. In 2002 waren er nog 1638 honden ingeschreven.


Terugkijkend op al deze gegevens en diegene die hier niet genoteerd staan, kunnen wij rustig stellen, dat wij een serieuze inbreng gehad hebben tot de groei en acceptatie van de hondensport in onze regio.


Het bestuur