-> Show

Discipline showtraining:

Last but not least, geven wij ook nog lessen met betrekking tot het showen van honden. Het doel van deze trainingen is de honden gewend maken aan de manipulaties door de zogenaamde handler, socialiteit bevorderen, zich leren tonen in de ring, het juiste type van lopen aanleren, ... .


Van jongsaf worden de honden opgeleid tot potentile winners. Onze zeer ervaren instrukteurs kennen hun vak door en door en kunnen de mensen dus bijstaan met raad en daad.


Tijdens de training wordt er getracht een zo natuurgetrouwe omgeving, zoals op de echte tentoonstellingen, na te bootsen. Op deze manier zullen de honden al niet voor verrassingen komen te staan als ze deelnemen aan de tentoonstelling. Tevens zullen ook de geleiders meer op hun gemak zijn, daar ze uit ervaring weten wat er allemaal zal gebeuren en waarop zij dienen te letten bij het voorbrengen van hun viervoeter.

Aan elke hond wordt aandacht geschonken, na wat algemeen rondewerk, wordt elke hond individueel geshowd, bekeken en besproken. Op deze manier komt de geleider de gebreken van de hond evenals deze van zichzelf te weten en kan hij of zij hierop inspelen. Later volgt dan het grotere werk: de eigenlijke show.


Dat we toch niet te lichtzinnig over deze training moeten gaan, toont volgende denkpiste wel aan: de geleiders dienen vaak respectabele afstanden af te leggen om te kunnen deelnemen aan de show en moeten hier bovenop nog eens een redelijke som inschrijvingsgeld  betalen. Nemen we hier dus een loopje met de training, zullen de mensen al snel afhaken en de moed gaan verliezen. Een gedegen begeleiding is dan ook een must!


Zoals reeds vroeger opgemerkt, zijn wij een kynologische vereniging. Elke, zichzelf respecterende, kynologische vereniging zal dan ook trachten jaarlijks een tentoonstelling in te richten. Bij ons is dit niet anders. Een kwestie van de opgedane kennis in de praktijk om te zetten.


Onze tentoonstelling (Schaal der Kempen) is wijd en zijd gekend als de tentoonstelling van Hoogstraten. Hier kan men jaarlijks zeer verscheidene soorten hondenrassen komen bewonderen. Meer hierover kan u vinden op onze website van onze hondenshow: www.schaalderkempen.be.