Koninklijke Kempische Kynologenclub VZW


Opgericht in 1960


CORONA UPDATE 28/07/2020

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft, naar aanleiding van de stijgende besmettingen, op 27 juli 2020 enkele beslissingen genomen die een invloed hebben op ons kynologische clubleven. Hieronder worden de maatregelen die binnen de K.K.U.S.H. geldig zijn vanaf 29 juli 2020 opgesomd.


1. Trainingen en wedstrijden

 

 1. Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m
 2. Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter. Bij oefeningen waar dit niet kan gegarandeerd worden, zal de instructeur een mondmasker dragen.
 3. Maximaal 10 geleiders per klas. Indien de grootte van het terrein dit mogelijk maakt mogen er meerdere klassen aanwezig zijn maar er moet minimaal 10 meter tussen elke klas kunnen bewaard blijven.
 4. Elke klas wordt vergezeld door één instructeur en eventueel een stagiair instructeur
 5. Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Van deze regel mag afgeweken worden wanneer de mogelijkheid bestaat om voor de les en na de les de handen grondig te ontsmetten en dat dit ook gecontroleerd wordt.
 6. Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt vermeld.
 7. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.
 8. Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.
 9. Tijdens trainingen wordt de chip gelezen door de geleider (zie hierboven voor hantering). Tijdens wedstrijden door een door de keurmeester aangeduide persoon.
 10. Maximaal mogen er 200 personen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden in de buitenlucht, en 100 bij wedstrijden binnen. Met publiek wordt verstaan IEDEREEN die op dat ogenblik niet actief traint of speelt en dit zowel rond het terrein als in de kantine. Publiek draagt altijd en overal een mondmasker, behalve wanneer gezeten in de kantine.
 11. Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien door de club.

 

2. Organisatie clubs

 

 1. Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden zal de club moeten weten wie er aanwezig is, zowel op het terrein als errond (inclusief de kantine); hiervoor zal een lijst opgemaakt worden per trainings- of wedstrijddag met naam en ofwel telefoonnummer ofwel mailadres van betrokkene (geleider, speler, keurmeester, publiek, …). Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.
 2. Zowel bij trainingen als bij wedstrijden zal er een duidelijke in- en uitgang voorzien zijn voor de kantine en de terreinen en zal de bezoekersstroom duidelijk gestuurd worden door een afpijling.
 3. Vergaderingen met meer dan 10 personen zijn verboden.
 4. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden.
 5. In de kantine moeten de tafels zodanig geschikt zijn dat er tussen elke tafel 1,5 meter afstand is, bovendien mogen er slechts maximaal 10 personen aan één tafel zitten, met een afstand van 1.5 meter.
 6. Kantines moeten ten laatste om 23:00 hr gesloten zijn

 

3. Specifieke maatregel voor de Provincie Antwerpen

 

 1. In de provincie Antwerpen worden alle wedstrijden on hold gezet voor minstens de volgende vier weken.
 2. Mondmasker verplicht in alle omstandigheden

 

4. Slotopmerkingen

 

 1. Elke wedstrijd zal georganiseerd worden rekening houdend met de CORONA richtlijnen zoals vastgelegd door de VdA en de secties EN zal bovendien officieel aangevraagd/gemeld zijn aan de lokale autoriteiten.
 2. Keurmeesters die een wedstrijd keuren waarvan zij merken dat de regels niet opgevolgd worden, moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het keuren staken.

 
Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt.