CORONA UPDATE 23/05/2021


Vanaf juni gaan we terug naar de normale trainingsuren. Op voorhand inschrijven moet dan ook niet meer.


CORONA UPDATE 28/04/2021


Vanaf mei kunnen we terug met 9 personen trainen. De uren worden dus alweer aangepast. AG en GP opnieuw inschrijven voor de maand mei! Voorinschrijvingen show blijven behouden aangezien hier geen wijzigingen zijn in de uren.


Licht in de duisternis: vanaf 9 mei is ons terras terug open! Uiteraard nog met beperkingen.

 • Maximum 4 personen per tafel
 • Bediening aan tafel
 • Iedereen dient neer te zitten
 • Enkel buiten zitten
 • Alle andere bestaande regels respecteren!


Hopelijk tot binnenkort en met zon!


CORONA UPDATE 25/03/2021

Zoals jullie wel verwachtten werden de corona maatregelen weer verstrengd! Terug naar bubbeltjes van 4 personen dus! We gaan deze keer trachten dat iedereen eens aan de beurt kan komen. Dus niet enkel pups en A. Opgelet: jullie moeten wel opnieuw inschrijven. We hebben opnieuw aangepaste trainingsuren met voorinschrijving. Hopelijk kunnen we snel opnieuw uitbreiden.


CORONA UPDATE 13/03/2021


Eindelijk een volgende stap in de opstart. We gaan vanaf woensdag 17 maart, verder met ALLE klassen en met aangepaste trainingsuren met voorinschrijving.

 

Volgende maatregelen blijven gelden:

 • Voorinschrijving via de website nog steeds vereist!
 • OPGELET: Reeds gemaakte inschrijvingen vervallen.
 • 1,5 meter tussenafstand ten allen tijde.
 • Mondmasker verplicht voor iedereen, zowel op als naast het plein.
 • GEEN bezoekers toegelaten.
 • Enkel instructeurs raken toestellen aan met handschoenen.
 • Na de training onmiddellijk huiswaarts vertrekken.
 • Pas juist voor de training aankomen en uitstappen.
 • Registreren met de QR code blijft ook van toepassing voor personen die niet voor de les zijn ingeschreven.
 • Trainingen zullen doorgaan in groepjes van maximaal 8 geleiders.


CORONA UPDATE 24/01/2021


Een eerste goed nieuws! Vooreerst de beste wensen aan iedereen. We mogen voorzichtig een eerste en beperkte heropstart doen. Hieronder een woordje uitleg hieromtrent.

Maatregelen van de KKUSH:

 • We mogen met maximaal 4 personen, instructeur inbegrepen, trainen in open lucht op een terrein van een club. Hiervoor zullen we de terreinen opsplitsen in compartimenten.
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon blijft gelden en tussen instructeur en geleider(s) mag er geen fysisch contact zijn.
 • Te vroeg aangekomen geleiders wachten in de auto, na de les verlaat men onmiddellijk het veld en keert huiswaarts. Uitlaten van de hond is toegelaten mits de minimumafstand kan gerespecteerd worden, ook op de plasweide. Op de parking, buiten en op het terrein wordt altijd een mondmasker gedragen. Op de parking dient minimaal 3 meter tussen twee voertuigen te zijn wanneer ze zij aan zij geparkeerd staan
 • Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Bij agility is hier een uitzondering wegens te veel en te zware toestellen.
 • Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.
 • Publiek is niet toegelaten tijdens de trainingen.
 • Puppyklassen en beginners klassen krijgen de prioriteit.

Uiteraard hopen we dat we snel meerdere klassen kunnen opstarten (is een beetje afhankelijk van de opkomst van de A-klas en pups en de evolutie van het virus).

Enkele puntjes voor de club:

 • Op de website staat een inschrijvingsformulier waar de geleiders zich kunnen inschrijven voor een les.
 • De registratie met de GSM eens je ter plaatse bent blijft van toepassing.
 • Opstart datum is 31 januari. Deze dag vindt je terug bij de registratie van februari.
 • De pups worden 1 klas in plaats van 2 zoals dit nu het geval is.
 • De trainingsuren worden aangepast (een half uur trainen, een kwartier om te wisselen, terug een half uur trainen,…).
 • Kantine blijft uiteraard gesloten. Indien nodig kan het sanitair gebruikt worden.

Gelieve deze en alle geldende maatregelen strikt te volgen en hou het veilig.


CORONA UPDATE 29/10/2020


De kantine was al dicht met de vorige maatregelen. Door de nieuwe maatregelen van Corona gaan de trainingen ook niet meer door.


CORONA UPDATE 20/10/2020


Ook wij dienen de horeca maatregelen te volgen. De kantine zal dus weer een tijdje gesloten zijn. De trainingen gaan nog steeds door. Hou het veilig en hopelijk tot over 4 weken!


- Alle amateurwedstrijden, clubmatchen en vriendenmatchen worden opgeschort.
- Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden, de kantine blijft dus gesloten.
- Kantine is enkel geopend als toegang tot het secretariaat of de toiletten.
- Trainingen blijven doorgaan mits respecteren van de alom gekende maatregelen.
- Showtrainingen zullen enkel buiten kunnen doorgaan.
- Tijdens trainingen is er geen publiek toegelaten, enkel 1 begeleidende ouder met mondmasker.


CORONA UPDATE 28/07/2020

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft, naar aanleiding van de stijgende besmettingen, op 27 juli 2020 enkele beslissingen genomen die een invloed hebben op ons kynologische clubleven. Hieronder worden de maatregelen die binnen de K.K.U.S.H. geldig zijn vanaf 29 juli 2020 opgesomd.


1. Trainingen en wedstrijden

 

 1. Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m
 2. Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter. Bij oefeningen waar dit niet kan gegarandeerd worden, zal de instructeur een mondmasker dragen.
 3. Maximaal 10 geleiders per klas. Indien de grootte van het terrein dit mogelijk maakt mogen er meerdere klassen aanwezig zijn maar er moet minimaal 10 meter tussen elke klas kunnen bewaard blijven.
 4. Elke klas wordt vergezeld door één instructeur en eventueel een stagiair instructeur
 5. Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Van deze regel mag afgeweken worden wanneer de mogelijkheid bestaat om voor de les en na de les de handen grondig te ontsmetten en dat dit ook gecontroleerd wordt.
 6. Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt vermeld.
 7. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.
 8. Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.
 9. Tijdens trainingen wordt de chip gelezen door de geleider (zie hierboven voor hantering). Tijdens wedstrijden door een door de keurmeester aangeduide persoon.
 10. Maximaal mogen er 200 personen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden in de buitenlucht, en 100 bij wedstrijden binnen. Met publiek wordt verstaan IEDEREEN die op dat ogenblik niet actief traint of speelt en dit zowel rond het terrein als in de kantine. Publiek draagt altijd en overal een mondmasker, behalve wanneer gezeten in de kantine.
 11. Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien door de club.

 

2. Organisatie clubs

 

 1. Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden zal de club moeten weten wie er aanwezig is, zowel op het terrein als errond (inclusief de kantine); hiervoor zal een lijst opgemaakt worden per trainings- of wedstrijddag met naam en ofwel telefoonnummer ofwel mailadres van betrokkene (geleider, speler, keurmeester, publiek, …). Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.
 2. Zowel bij trainingen als bij wedstrijden zal er een duidelijke in- en uitgang voorzien zijn voor de kantine en de terreinen en zal de bezoekersstroom duidelijk gestuurd worden door een afpijling.
 3. Vergaderingen met meer dan 10 personen zijn verboden.
 4. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden.
 5. In de kantine moeten de tafels zodanig geschikt zijn dat er tussen elke tafel 1,5 meter afstand is, bovendien mogen er slechts maximaal 10 personen aan één tafel zitten, met een afstand van 1.5 meter.
 6. Kantines moeten ten laatste om 23:00 hr gesloten zijn

 

3. Specifieke maatregel voor de Provincie Antwerpen

 

 1. In de provincie Antwerpen worden alle wedstrijden on hold gezet voor minstens de volgende vier weken.
 2. Mondmasker verplicht in alle omstandigheden

 

4. Slotopmerkingen

 

 1. Elke wedstrijd zal georganiseerd worden rekening houdend met de CORONA richtlijnen zoals vastgelegd door de VdA en de secties EN zal bovendien officieel aangevraagd/gemeld zijn aan de lokale autoriteiten.
 2. Keurmeesters die een wedstrijd keuren waarvan zij merken dat de regels niet opgevolgd worden, moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het keuren staken.

 
Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt.